شماره حساب و شماره کارت جهت پرداخت وجه بصورت آفلاین به شرح زیر می باشند:
شماره کارت بانک مسکن:

3125 4903 2313 6280
شماره حساب بانک مسکن:

710134628449
 

 شماره حساب  و کارت به نام علی رضائی می باشند
***لطفاً پس از پرداخت به صفحه سفارش رفته و سپس به قسمت اعلام واریز وجه رفته و در آنجا فرم خواسته شده را پر نمایید
.